JustControl.it: Каналдар боюнча Автоматташтырылган Маалыматтарды чогултуу

Санариптик маркетинг чоң настройкага муктаж: жаңы маалымат булактары, өнөктөштүктүн жаңы айкалышы, өзгөрүлүп турган тарифтер, UAнын татаал сценарийлери ж.б. Ошондуктан татаал кырдаалды жана татаал сүрөттөрдү чечүү үчүн ийгиликтүү жана умтулуучу адистерге иштиктүү рычаг керек. Бирок, көптөгөн шаймандар дагы эле эскирген "баарына бирдей" ыкмасын сунуш кылат. Бул биринчи алкакта,