Социалдык Медиа Мониторинг жана Аналитика Дүйнөсү

Бул инфографикадагы биринчи маалыматтар абдан кызыктуу ... аналитика куралдар рыногунун өсүшү. Менин оюмча, ал бир-эки маселеге көңүл бурат. Биринчиси, биз дагы деле болсо маркетингдик стратегияларыбыз жөнүндө отчет берүү жана мониторинг жүргүзүү үчүн жакшыраак шаймандарды издеп жатабыз, экинчиден, биздин стратегиянын иштешин камсыз кылуу үчүн маркетинг бюджетиңиздин көбүрөөк пайызын колдонууга даярбыз. Башкалар менен байланышуу үчүн социалдык тармактарды колдонуп жатканда, биз