CleverTap: Мобилдик Маркетинг Аналитика жана Сегментирлөө Платформасы

CleverTap мобилдик маркетологдорго мобилдик маркетинг аракеттерин талдап, сегменттеп, катышып, өлчөө мүмкүнчүлүгүн берет. Мобилдик маркетинг платформасы реалдуу убакытта кардарлардын түшүнүктөрүн, өркүндөтүлгөн сегментация кыймылдаткычын жана күчтүү катышуу инструменттерин бир интеллектуалдык маркетинг платформасына айкалыштырып, кардарлардын түшүнүктөрүн миллисекундалар менен чогултууну, талдоону жана иш алып барууну жеңилдетет. CleverTap платформасынын беш бөлүгү бар: колдонуучуларды алардын иш-аракеттерине жана профилдик касиеттерине жараша бөлүп, аларга багытталган кампанияларды жүргүзө турган панель.