Башкы беттеги жарнамалар?

Кабылдоо - бул чындык. Мен буга чейин кандайдыр бир деңгээлде ушул чындыкка ишенем. Кызматкердин кабылдоосу - бул алардын кайсы компанияда же башчыда иштешинин чындыгы. Рынокту кабыл алуу - бул акция кандай жооп берет. Кардарыңыздын кабыл алуусу - бул сиздин компанияңыз канчалык ийгиликтүү иштеп жаткандыгы. Блогдун ийгилигин кабыл алуу, анын канчалык деңгээлде акчага айлангандыгында. Торду айланып карасам, жоктор дагы бар