Эгер сиздин Мазмундук Жамаат Ушундай кылса, Сиз Жеңишке жетмексиз

Мазмундун канчалык коркунучтуу экендиги жөнүндө буга чейин көптөгөн макалалар бар. Жана мыкты контентти кантип жазуу керектиги жөнүндө миллиондогон макалалар бар. Бирок, макаланын эки түрү тең өзгөчө пайдалуу деп ишенбейм. Аткарылбаган сапатсыз контенттин тамыры бир гана фактор - начар изилдөө деп эсептейм. Теманы, аудиторияны, максаттарды, атаандаштыкты ж.б. начар изилдөө, натыйжада, керектүү элементтер жетишпеген коркунучтуу мазмунга алып келет.