Технология деген эмне

Бул Socialnomicsтин жана Эрик Куалмандын, Санариптик Лидер: Ийгиликтин жана Таасирдин 5 Жөнөкөй Ачкычтарынын автору Фантастикалык видеографика. Мен киши өлтүрүү деген терминди өзгөчө эсептейм. Жаңы инновациялык мезгилдерде көптөгөн жумуш орундары кыскарса дагы, жумуштун жана мүмкүнчүлүктөрдүн так өсүшү байкалат. Тилекке каршы, бизде саясий жана экономикалык күчтөр адаптацияга эмес, өзгөрүүлөргө туруштук берүүгө аракет кылышат. Менин момун пикиримде, бул жалпы жайлатат