Санариптик активдерди башкаруу боюнча бизнес иши

Биздин файлдардын көпчүлүгү (же бардыгы) санариптик түрдө уюмдарда сакталган дүйнөдө, бизде ар кандай бөлүмдөрдүн жана жеке адамдардын бул файлдарды уюшкандыкта алуу мүмкүнчүлүгү болушу керек. Ошентип, санариптик активдерди башкаруу (DAM) чечимдеринин популярдуулугу, колдонуучуларга дизайнерлердин файлдарын, биржа сүрөттөрүн, презентацияларды, документтерди ж.б.у.с. ички партиялар кире турган жалпы репозиторийге жүктөөгө мүмкүнчүлүк берет. Мындан тышкары, санариптик каражаттардын жоготуусу