2018-жылдын акыркы Интернет статистикасы кандай?

80-жылдардын ортосунан баштап иштелип чыкканы менен, Америка Кошмо Штаттарында 1995-жылга чейин Интернет коммерциялык трафикти өткөрүү үчүн акыркы чектөөлөр алынып салынганга чейин Интернет толугу менен коммерциялаштырылган эмес. Интернетте коммерциялык негизделгенден бери иштеп келе жатканыма ишенүү кыйын, бирок менде аны далилдей турган ак чачтар бар! Мен ошол кезде бир компанияда иштеп, мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, мени биринчи киргизгениме чындап эле бактылуумун