Эгерде сиз маалыматтарды чогултуп жатсаңыз, анда сиздин кардарыңызда ушул күтүүлөр бар

Thunderhead.com жарыялаган акыркы отчетто кардарлардын санариптик трансформация доорундагы катышуусу кайрадан аныкталды: Engagement 3.0: Кардарларды тартуу үчүн жаңы модель кардарлардын тажрыйбасын толугу менен чагылдырат. Бул жерде бир нече негизги ачылыштар келтирилген: кардарлардын 83% кардарлары жөнүндө маалыматтарды жана маалыматтарды туура пайдаланган бизнеске оң мамиле кылышат, мисалы өнүмдөрдүн жана кызматтардын деталдарын, ошондой эле пайда алып келүүчү сунуштарды бөлүп көрсөтүү менен.