Templafy: Документтер, презентация жана электрондук почта аркылуу башкаруу жана өндүрүмдүүлүк

Мүмкүнчүлүктөрдү табуу үчүн уюмуңузду карап жатып, алар көп учурда маалыматты өткөрүп беришет. Маркетингден сатууга, кардарларга сатуу, кардарлар сатууга, андан кийин сатуу кайра маркетингге чейин. Санариптик дүйнөдө булардын бардыгын көчүрүү, түзөтүү жана чаптоо таптакыр керексиз. Ар бир процессте жана ар бир командада шайкештикти, бренддин ырааттуулугун жана эң жогорку сапаттагы документтердин таркатылышын камсыз кылуу үчүн шаблондор иштелип чыгышы мүмкүн. Templafy бренддер тарабынан колдонулат