Жапайы өрүк: Баардыгы бирден акы төлөнүүчү мүчөлүк платформасы

Уюмдар келечекке үмүттөнүп жаткандыктан, бир мүмкүнчүлүк - акы төлөнүүчү мүчөлүк уюмдарын түзүү. Ассоциациялар, коммерциялык эмес уюмдар, клубдар, спорттук топтор, окутуу топтору жана соода палаталары баардык аянтчаларды, алардын санарип катышуусун, байланыш коомчулугун, иш-чараларды, жазылууларды, каталогдорду жана интернет дүкөндөрүн башкарууну талап кылат. Жапайы өрүк бул тармакта илгертен бери лидер болуп келген, акы төлөнүүчү мүчөлүк стилиндеги бизнести башкаруу үчүн аянтчадан сырткары платформасы бар. Жапайы өрүктү тартуу, тартуу жана тартуу үчүн 30,000ден ашуун уюмдар колдонушат