Соода тармагындагы адистер үчүн 5 социалдык тармакташуу кадамдары

Бүгүн Twitter, Facebook, LinkedIn ж.б. негиздерин түшүнгөн кардар менен жолугуп, аларга социалдык тармактарды натыйжалуу колдонууну баштоо боюнча бир нече пикир билдиргим келди. Кардар сатуу боюнча адис болгон жана чөйрөнүн мүмкүнчүлүктөрүн колдоно баштоону каалаган, бирок социалдык медиа стратегиясын күчөтүп жатканда жумушка болгон талаптарын кантип тең салмактуулукка алып келээрине толук ишенген эмес. Бул жалпы көйгөй. Интернеттеги социалдык тармактар ​​оффлайн режиминде иштегенден айырмаланбайт.