SMS: Кантип тексттик билдирүүнү оптималдаштыруу жана өстүрүү керек

Башка каналдар популярдуу боло берсе дагы, чекене трафик, коммерциялык эмес кайрымдуулук жана токтоосуз катышуу маселелерин чечүүдө ар бир каналдан укмуштуудай ашып кете турган бир байланыш каналы бар. Ал канал мобилдик SMS билдирүүсүн SMS аркылуу жөнөтүп жатат. SMS Маркетинг Статистикасы SMS аркылуу SMS билдирүүлөрдүн окуу көрсөткүчү 98% ды түзөт 9 SMS билдирүүлөрдүн ичинен 10 кабыл алынган күндөн тартып 3 секунда ичинде ачылат 29% SMS кошулган адамдар