Сиздин Хостинг Сиздин SEO кандай таасир этиши мүмкүн

Ооба, сиздин хостинг сиздин SEO таасир этиши мүмкүн. Таң калдыңызбы? Көпчүлүк адамдар хостинг планынын жогорку SERPлерге жетүү мүмкүнчүлүктөрүнө таасир этерин билишкенде. Бирок эмне үчүн? Анан кантип? Көрсө, сиздин хостинг планыңыз рейтингге таасирин тийгизген үч негизги тармакка таасир этет: Коопсуздук, Жайгашуу жана Ылдамдык. Биз сизге хостинг планыңыздын ушул нерселерге кандай таасир эткенин гана эмес, тандап алуу үчүн эмне кылсаңыз болоорун да толук айтып беребиз