Checkout Page Design Best Practices

Визуалдык Вебсайттын Оптизатору 150дөн ашык маалыматтарды колдонуп, инфографиканы ойлоп тапкан, бул ийгиликтүү чыгып кетүү барагынын негизги элементтерин тактайт. Инфографиканын мааниси - толтуруу үчүн текшерүү баракчасын берүү эмес; бул тестирлөө жана оптималдаштыруу боюнча текшерүү тизмесин камсыз кылуу. Бардык электрондук соодага келгендердин 68% дүкөндөрүнөн баш тартып, 63 триллион триллион доллардын 4% калыбына келтирүүгө болот. Инфографика төрт элементти басып өтүп, эсептик баракчанын дизайнын иштеп чыгат