Көп жиптүү ыкма аркылуу сатууңузду өзгөртүү

Мени жакында Атлантада Соода Башкаруу Ассоциациясынын Сатуу өндүрүмдүүлүгү конференциясында өткөн талкууга катышууга чакырышты. Сессия сатууну трансформациялоого багытталды, панелдин катышуучулары мыкты тажрыйбалар жана ийгиликтин маанилүү факторлору жөнүндө ой-пикирлерин билдиришти. Биринчи талкуу пункттарынын бири терминдин өзүн аныктоого аракет кылган. Сатууну трансформациялоо деген эмне? Бул ашыкча колдонулганбы жана мүмкүн гипспи? Жалпы консенсус, сатуунун натыйжалуулугунан же мүмкүнчүлүгүнөн айырмаланып,