2015-жылы ички сатуунун өсүшү

Сириус Декизске ылайык, учурда сатып алуучунун сапарынын 67% санариптик жол менен аткарылды. Бул сатып алуу жөнүндө чечимдин дээрлик 70% келечек сатуу менен мазмундуу сүйлөшүүнү баштоого чейин кабыл алынат дегенди билдирет. Эгерде сиз өкүл менен болгон биринчи өз ара аракеттенүүгө чейин баалуулук бербесеңиз, анда сиздин келечектеги сүйүүңүзгө атаандаш болбой калышы мүмкүн. Баарыбызга белгилүү болгондой, ички соода көлөмү акыркы эки жылдан бери өсүп келе жатат жана