Гонг: Сатуу командалары үчүн баарлашуу интеллект платформасы

Гонгдун маектешүү аналитикасы сатуу чалууларын жеке жана жалпы деңгээлде анализдеп, эмне иштээрин (жана эмне иштебей тургандыгын) түшүнүүгө жардам берет. Гонг жөнөкөй календардык интеграциядан башталат, анда ар бир сатуу өкүлдөрүнүн календарын издөө менен алдыдагы сатуу жолугушууларын, чалууларды же жазууларын издейт. Андан кийин Гонг ар бир пландаштырылган сатуу чалуулугуна виртуалдык жолугушууга катышып, сессияны жаздырып алат. Аудио жана видео экөө тең (мисалы, экрандагы бөлүшүүлөр, презентациялар жана демонстар) жазылат