Маркетинг Автоматизациясы менен Лид Муундарын Кууп чыгуучу 4 Элемент

Venturebeat компаниясынын маркетингди автоматташтыруу боюнча изилдөөсү көрсөткөндөй, ар бир платформанын өзгөчөлүктөрүн айырмалоодон тышкары, бизнес үчүн маркетингди автоматташтыруунун эң чоң көйгөйү - бул алардын уюмуна кандайча туура келерин түшүнүү. Балким, ушул маселе ... компаниялар өзүнүн ички процесстерине, күчтүү жактарына жана ресурстарына дал келген платформаны табуунун ордуна, маркетингди автоматташтырууга далалаттанып жатышат. Мен маркетингдин автоматташтыруу тизмесинен же жада калса квадрант ыкмаларынан тажадым. Сатуучуну тандап жатканда