Социалдык медиа маркетингинин ийгилигине 12 кадам

BIGEYE чыгармачыл кызмат агенттигинин кызматкерлери компанияларга ийгиликтүү социалдык медиа маркетинг стратегиясын иштеп чыгууга жардам берүү үчүн ушул инфографиканы топтошту. Мен чындыгында кадамдардын сынганын жакшы көрөм, бирок көптөгөн компанияларда улуу социалдык стратегиянын талаптарын канааттандыруу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр жоктугун сезем. Аудиторияны жамаатка айлантып, бизнес ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн кайтып келүү көбүнчө лидерлердин чыдамкайлыгынан көп талап кылынат