Тышкы маркетинг аракеттери кандайча өлчөнөт?

Биз көп учурда көзгө көрүнгөн маркетинг мүмкүнчүлүктөрүн байкабай калабыз жана аларды көрбөй бир күн калбайбыз. Жарнак такталарындагы ачык маркетинг - ошол стратегиялардын бири. Көпчүлүк маркетинг каналдары сыяктуу эле, билборд маркетингинде башкалар бере албаган конкреттүү стратегиялар жана мүмкүнчүлүктөр бар. Жана сонун стратегияны карасак, инвестициядан түшкөн киреше башка маркетинг каналдарынан да ашып кетиши мүмкүн. Билборддор бардык тармактардагы ишканалар үчүн өтө таасирдүү болушу мүмкүн. Сингарамадан алынган ушул инфографикада