JavaScript: Динамикалык жаратылган убакыт тизмеси

Мен программист эмесмин, бирок бир аз программалай алам. Бүгүн биз интерфейстин прототиби үчүн 5 мүнөттүн аралыгы менен динамикалык тизме менен ачылуучу тизмени түзөбүз. Бул убакыт диапазону тандалган күндүн негизинде өзгөрүшү мүмкүн (жолугушууну белгилөө үчүн убакытты кайтаруу үчүн күндү тандап алганыңызды элестетип көрүңүз ... ар бир күнү ар башка убакытта болот). Тизмени кол менен түзгөндүн ордуна, мен укурук ыкмаларын колдонуп жатам