4 Seconds or Bust

Модемди жүктөп жатып уктап жаткан күндөрдү эстеп, баракчаларды жүктөп жатып, эртеси эртең менен көрө аласызбы? Ошол күндөр бизден кыйла артта калды окшойт. Джон Чоу Юпитер жазган бул изилдөөгө, эгерде сиздин баракчаңыз 4 секундда же андан аз убакытта жүктөлбөсө, көпчүлүк онлайн дүкөндөр куткарып берет деп жазган. Биринчи жолу сурамжыланган 1,058 онлайн сатып алуучулардын пикирлеринин негизинде