nBA Insight: Активдүү социалдык ишкердүүлүк

newBrandAnalytics ресторан, меймандостук, мамлекеттик жана чекене тармактар ​​үчүн социалдык чалгындоочу чечимдерди сунуштайт. Алар социалдык тармактардагы пикирлердин чечмелөөлөрүн чечип, талдап, кардарлары үчүн жергиликтүү, регионалдык жана бренддик деңгээлдеги ыкчам түшүнүктөргө которушат. Бул жерде ресторан индустриясында nBA кандайча колдонулаары жөнүндө кыскача маалымат бар: nBA Insight жергиликтүү, аймактык жана бренд деңгээлинде сиздин бизнеске байланыштуу көп структуралаштырылбаган социалдык медиа комментарийлерин чогултуп, иштеп чыгат.