Мобилдик Маркетинг Автоматташтыруунун артыкчылыктары

Маркетинг жана сатуу жамаатын өз иш процесстерин натыйжалуу баарлашуу жана интеграциялоо максатында шайкеш келтирүү уюмдардын эң башкы максаттарынын бири болуп саналат. Бир жагынан алганда, маркетинг ресурстардын китепканасына жана коргошунду жаратуу процессине муктаж, ал эми сатуу алардын колунун учунда мобилдүүлүктүн жеңилдигин жана сатуу күрөөсүн талап кылат. Бул бөлүмдөр үчүн иш-чаралар ар кандай болушу мүмкүн болгонуна карабастан, алар бири-бирине абдан бай. Бул жерде идея