Миң жылдыкка чейин маркетингдин чаташкандыгын тактоо боюнча 3 кеңеш

Миң жылдык деген эмне? Бул дүйнө жүзү боюнча кеңири таралган суроо. Айрымдар үчүн бул демографиялык мүнөз жок, жалкоо жана күтүүсүз. Одиссей үчүн биз аларды түрткү берген, өзүм билемдикке салынган жана алдын-ала болжолдуу деп эсептейбиз. Айрым муундар ар дайым белгилүү стереотиптерге кошулуп келишкен жана алардын көңүлүн буруу демилгелери түп-тамырынан тышкаркы болушу мүмкүн: миң жылдык муун эч кандай айырмаланбайт жана биз сизге миң жылдыктар бирдей деңгээлде эмес экендигин айтайын. Персоналдаштыруу