Маркетинг технологиясынын жоопкерчилигине CMOну коюу натыйжа берет!

Маркетинг боюнча башкы директордун (CMO) Кеңешинин жана Tealium тарабынан жүргүзүлгөн жаңы изилдөө көрсөткөндөй, бизнес жана маркетингдин натыйжалуулугун өркүндөтүү санарип маркетинг технологияларын башкаруу жана кардардын тийүү чекиттерин көбөйтүүдөн алынган маалыматтарды интеграциялоо боюнча расмий жол картасына ээ болуу менен түздөн-түз байланыштуу. Quantify How Well Unify аттуу жаңы отчетто башкы маркетологдор санариптик маркетинг технологиясынын стратегияларын архитектуралаштырып, кардарлардын маалымат булактарын көбөйтүүдөн баалуулуктарды алып чыгып жаткандыгы аныкталды. Арасында