Экинчи Пикир издеп жатасызбы? Жүз?

Мен crowdSPRING колдонууну жайылтууда, катуу шамал болду. Дизайн коомчулугунда мен ушунчалык сыйлайм, бирок дизайнердик агенттиктерди жалдап иштөөнү жактап, 99SPINER сыяктуу crowdSPRING жана башка спецификалык тутумдарды баалоо бир аз эки жүздүү болгон. Мен анын бирине же экинчисине ишенбейм, экөөнү тең баалайм! Мен Жок дегендин экөөнө каршы чыктым. Spec колдоочулары бир нече кеңеш менен кайрылышсын: Бизнес башталгычтар кантип мыкты болушат