Бренд жарнамасы иштейби?

Бренд жарнамасы иштейби? Lab42 ушуну сурады жана жыйынтыгы менен ушул инфографиканы бириктирди. Биз керектөөчүлөрдүн жарнамалык дооматтарга кандай караарын карап чыгууну чечтик жана алардын пикири кызыктуу сүрөттү тартты. 3% гана жарнамалардагы дооматтарды өтө так, ал эми 21% гана жарнамаларды бир аз так деп сыпатташат. Биз жарнамалардын кайсы бөлүктөрүнө ишенбей тургандыгын так аныктадык - дээрлик бардыгы Photoshopту жарнаманын элементи катары көрсөтүштү