MQLs Passé - Сиз MQM түзүп жатасызбы?

MQM - бул жаңы маркетингдик валюта. Перспективалары жана кардарлары менен маркетингге ылайыктуу жолугушуулар (MQM) сатуу циклин тезирээк жүргүзүп, киреше түтүгүн жакшыртат. Эгерде сиз кардарлардын көбүрөөк утушуна алып келген маркетингдик өнөктүктөрүңүздүн акыркы чакырымын санариптештирбесеңиз, анда акыркы маркетингдик жаңылыкты карап чыгууга кез келди. Биз MQLs дүйнөсүнөн баарлашууга даяр лидерлер негизги маркетингдик валюта болуп саналган дүйнөгө оюн өзгөрүп турган өзгөрүүлөрдү баштадык. The