Вирустук маркетинг деген эмне? Айрым мисалдар жана алар эмне үчүн иштешти (же иштеген жок)

Социалдык тармактар ​​популярдуулукка ээ болгондуктан, ишкерлердин көпчүлүгү ар бир жүргүзүлүп жаткан өнөктүктү талдоо жүргүзүп, анын жеткиликтүүлүгүн жана потенциалын жогорулатуу үчүн оозеки айтылып калат деген үмүттөмүн. Вирустук маркетинг деген эмне? Вирустук маркетинг - бул контент стратегдери атайылап оңой ташылуучу жана өтө кызыктуу мазмунду иштеп чыгуучу ыкманы билдирет, аны көпчүлүк адамдар тез бөлүшөт. Унаа негизги компоненти болуп саналат -