Текшерүү тизмеси: Кантип камтылган контентти түзүү керек

Маркетологдор аудиторияны кызыктырган мазмунга басым жасаганда, биз көбүнчө өзүбүзгө окшош адамдардын чакан топтору менен өнөктүктөрдү ойлоп таап, иштеп жатабыз. Маркетологдор жекелештирүүгө жана катышууга умтулуп жатышса дагы, биздин билдирүүлөрүбүздүн ар түрдүүлүгү көп учурда көз жаздымда калууда. Маданиятты, жынысты, сексуалдык артыкчылыктарды жана майыптыкты көз жаздымда калтырып ... биздин катышуу үчүн билдирүүлөрүбүз биз сыяктуу эмес адамдарды четке кагышы мүмкүн. Ар бир маркетинг билдирүүсүндө инклюзивдүүлүк артыкчылыктуу болушу керек. Тилекке каршы,