Google's Bogus URL Shortener Statistics

Аналитикалык тренингдин жана алардын ата-энелери менен биргеликте консультация өткөрүүнүн алкагында биз кардар менен кызыктуу сабак өткөрдүк. Жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттердин алкагында, алар QR коддорун таркатышат, Google Analytics кампаниясынын кодун тиркелишет, андан кийин Google URL кыскарткычын колдонушат, бул алардын аракеттеринин жооп чендерин так өлчөөгө мүмкүнчүлүк берет. Бул бекем стратегия. Жалгыз гана Analytics сизге керектүү нерселердин бардыгын камсыз кыла албайт, себеби бардык колдонмолор жайылтылат