Муундагы маркетинг: Ар бир муун технологияны кандайча өздөштүрүп, колдонууда

Миң жылдыкты басмырлаган же башка стереотиптик сынга кабылган макаланы көргөндө, мен үчүн онтой берүү абдан кадимки көрүнүш. Бирок, муундардын жана алардын технологияга болгон мамилесинин табигый жүрүм-турум тенденциясы жок экендиги талашсыз. Орто эсеп менен улуу муундагы адамдар телефон чалып, бирөөгө чалуудан тартынышпайт, ал эми жаштар тексттик билдирүүгө секирип кетишет деп ишенимдүү түрдө айта алам. Чындыгында, бизде кардар дагы бар