B2B онлайн маркетингине арналган Playbook

Бул ар бир ийгиликтүү бизнестен бизнеске чейинки онлайн стратегиясы тарабынан колдонулган стратегиялар жөнүндө фантастикалык инфографика. Биз кардарлар менен иштешкенде, бул биздин келишимдерибиздин жалпы көрүнүшүнө жана сезимине кыйла жакын. Жөн гана B2B онлайн маркетингин жүргүзүү ийгиликти максималдуу көбөйтпөйт жана сиздин веб-сайтыңыз сыйкырдуу түрдө жаңы бизнес түзбөйт, анткени ал ошол жерде жана ал жакшы көрүнөт. Конокторду тартуу жана конверттөө үчүн туура стратегиялар керек