Fieldboom: Акылдуу Формалар, Сурамжылоолор жана Викториналар

Формага өтүнмөлөрдү сатуу рыногу бош эмес. Интернетте он жылдан ашуун убакыттан бери форма иштеп чыгууну башкарган компаниялар болгон, бирок жаңы технологиялар колдонуучунун тажрыйбасына, татаал логикалык сунуштарына жана бир нече тонна интеграциясына ээ. Бул талаанын ушунчалык алдыга жылып баратканы кандай сонун. Ал жакта бир лидер Fieldboom бар, анын өзгөчөлүктөрү төмөнкүлөрдү камтыйт: Жоопторду түтүктөө - Жаңы суроонун бир бөлүгү катары мурунку суроонун жообун кошуу