Мазмундук маркетингдин натыйжалуулугун кандай өлчөө керек

Мазмундун авторитетин түзүү убакытты жана моментти талап кылгандыктан, компаниялар көбүнчө стратегиянын эффективдүүлүгүн өлчөөдөн жана ал көрсөткүчтөрдү алынган киреше менен дал келтирүүдөн капа болушат. Биз көрсөткүчтөрдү жана конверттөө көрсөткүчтөрүнүн ченемдерин талкуулайбыз. Экөө бири-бирине байланыштуу, бирок жагымдуулуктун конверсияга тийгизген таасирин түшүнүү үчүн бир аз иштөө талап кылынат. Балким, Facebook жактырган нерселери сиздин Facebook баракчаңыздагы кызыктуу юмор жөнүндө көбүрөөк маалымат бериши мүмкүн