Мазмунуңуздун рейтингин атаандашыңызга караганда мыкты алуунун 20 жолу

Мени таң калтырган нерсе, компаниялар атаандашкан сайттарга жана баракчаларга көз чаптырбай туруп, мазмундук стратегияны иштеп чыгышты. Мен бизнес атаандаштарын эмес, органикалык издөө атаандаштарын айткым келет. Semrush сыяктуу куралды колдонуп, компания өзүнүн сайты менен атаандаш сайттын ортосунда атаандаштык талдоону оңой эле жасай алат, анын ордуна кайсы сайт атаандашка трафик алып келиши керек, ошонун ордуна алардын сайтына алып барышы керек. Сиздин көпчүлүгүңүз ойлонуп жаткандырсыз