БАЛЫК: Кийинки иш-чараңызда колдонуучунун катышуусун кармоо жана өлчөө

FISH, керектөөчүлөрдүн маалыматтарын чогултууга мүмкүндүк берген, бренддерди активдештирүүдө күйөрмандардын катышуусун жеңилдеткен, ошондой эле күйөрмандарга контент топтоо, тотализаторлорго кирүү жана тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган иш-чараларды иштетүүчү тутуму менен бренддерди, иш-чараларды уюштуруучуларды жана спорттук лигаларды колдойт. Марка окуялары үчүн маалыматтарды чогултуу, корпоративдик иш-чараларга катышуучулардын жүрүм-турумун өлчөө же конференцияда керектөөчүлөрдүн катышуусун көзөмөлдөө, FISH келүүчүлөрдүн бардык жүрүм-турумун өлчөй алат. FISH отчеттук такта тез арада камсыз кылат