Персоналдаштыруудан тартып жогорку сапаттуу эмоционалдык интеллектке чейин

Эмоционалдык интеллект (EQ) жогору адамдар жактырышат, күчтүү иштешет жана жалпысынан ийгиликтүү болушат. Алар басымдуу жана жакшы социалдык көндүмдөргө ээ: башкалардын сезимдерин билишет жана бул аң-сезимдүүлүктү сөздөрү жана иш-аракеттери менен көрсөтүшөт. Алар кеңири чөйрөдөгү адамдар менен тил табышып, достук жана тил табышуу мүмкүнчүлүктөрүнөн тышкары мамилелерди өрчүтө алышат. Алар буга байкоо жана талдоо жүргүзүү менен жетишишет