Социалдык бизнестеги биринчи кадам: ачылыш

Жакында Дион Хинчлифф жана Питер Кимдин "Долбоору боюнча социалдык бизнес: Байланышкан компаниянын трансформациялык социалдык медиа стратегиялары" деген улуу китебин (экинчи жолу) окуп бүттүм. Мен көп уга турган суроо "Эмнеден баштайбыз?" Кыскача жооп: сиз башынан башташыңыз керек, бирок анын башталышын кандайча аныкташыбыз эң маанилүү кадам болушу мүмкүн. Уюм социалдык кызматташууну жана социалдык бизнес түшүнүктөрүн кантип интеграциялайт