Ачууланган абоненттерди каалабасаңыз, электрондук почтанын начар тажрыйбалары

Digital Third Coast электрондук почта сатуучулары көрсөткөн эң одоно жүрүм-турумдарды жана начар тажрыйбаларды аныктоо үчүн Reachmail менен иштешти. Алар иштеп чыккан инфографика ар бир жүрүм-турумду унутулгус популярдуулукка байланыштырып, маркетологдорго начар жүрүм-турумду эстөөгө жана бириктирүүгө жардам берет. Ошондой эле, алар начар жүрүм-турумду жакшы мүнөзгө айлантуу боюнча иш жүзүндө кеңештерди камтыган. Тилекке каршы, электрондук почта маркетинг куралдары үчүн жооптуу адамдардын бардыгы эле аларды туура колдонушпайт. Бирөөсүн же бир нечесин жасасаңыз болот