Маркетинг үчүн B2B маалыматтарын чогултуунун жана көбөйтүүнүн таасири

Үзгүлтүксүз өркүндөтүүнү ишке ашырган корпоративдик саякатымды баштаганда, ар кандай процессти өркүндөтүүгө дал келген бир натыйжа - натыйжасыздык жана андан кийинки мүмкүнчүлүк - колдо болгон иш. Бир нече ондогон жылдар өткөндөн кийин, бул биздин агенттикке дагы тиешелүү экендигин байкадым. Бир мисал, биздин кардарлардын өз катарында жүгүртүүсү бар. Чечим кабыл алуучу өзгөргөндө, көбүнчө кардар менен болгон мамиле коркунучта болот. Биздин канчалык деңгээлде экенибиз маанилүү эмес