Noobs көп учурда чаташтыра турган графикалык дизайн терминологиясы

Мен ушул инфографиканы тапкандан кийин бир аз күлүп жибердим, анткени, чындыгында, мен графикалык дизайн менен иштөөчү ноу болушум керек. Бирок, тилекке каршы, акыркы 25 жыл аралыгында терең сиңип калган тармак жөнүндө канчалык деңгээлде билбегенимди билүү таң калыштуу. Мени коргош үчүн, мен графика менен гана алектенип, суранам. Бактыга жараша, биздин дизайнерлер графикалык дизайн жөнүндө менден алда канча жакшы билишет. Сиз алардын ортосундагы айырманы билишиңиз керек