Маалыматтарды чыгаруунун себеби жана таң калыштуу кесепеттери

Бардык сатуучулардын жарымынан көбү кир маалыматтар ийгиликтүү маркетинг программасын түзүүдө эң чоң тоскоолдук деп эсептешет. Сапаттуу маалыматсыз же толук эмес маалыматтарсыз, сиз так максаттуу жана келечегиңиз менен байланышуу мүмкүнчүлүгүн жоготосуз. Өз кезегинде, бул сиздин сатуу тобунун муктаждыктарын канааттандыруу үчүн сиздин мүмкүнчүлүгүңүздө боштук калтырат. Сатуунун натыйжалуулугу өсүп келе жаткан технологиялык сегмент. Перспективаларга багытталган, мыкты маалыматтарга ээ болгон, аларды лидерге айландырган,