Сурамжылоо: Мазмунуңуздун өндүрүмдүүлүгү кандайча салыштырылат?

Rundown контентти өндүрүү методикасы боюнча жүргүзүлүп жаткан рыноктук изилдөө сурамжылоосун баштайт. Бүтүндөй контент маркетингине байланыштуу жалпыга жеткиликтүү изилдөөлөр көп болсо да, алардын профессионалдары үчүн иш жүзүндө өндүрүш методологиясын, процесстерин, кадрдык ресурстарды, ролдорду жана милдеттерди жана технологияны негиздөө үчүн колдоно турган конкреттүү маалыматтар өтө эле аз. Rundown жыл бою ушул маанилүү маалыматтарга маанилүү жаңылыктарды чыгарып турат. Rundown мазмуну боюнча адистер үчүн кыскача сурамжылоо түздү