Табуу мүмкүнчүлүгү - Мазмундук маркетингдин 21 жаңы эрежелери

Сайтты куруунун пайдубалы дагы эле ойноп жаткан чакта, анын мазмуну азыркы учурда чоң маркетингдик стратегияларды инвестициялаган компаниялардын ийгилигине жетишүүдө. Издөө тутумун оптимизациялоого көп каражат жумшаган көптөгөн компаниялар ал инвестициялардын жоголгонун көрүштү ... бирок аудиториянын баалуулугун камсыз кылган актуалдуу, тез-тез жана акыркы мазмунду издөөнү уланткан компаниялар өз жемиштерин көрө беришет. Издөө тутумун оптималдаштыруунун жаңы дүйнөсүнө даярсызбы,