Жаңы медиа пейзажы жөнүндө керектөөчүлөр кандай ойдо?

Сурамжылоо аркылуу пикир сурап, чыныгы жүрүм-турумду чогултууга байланыштуу кызыктуу суроо пайда болду. Эгерде сиз кандайдыр бир керектөөчүдөн жарнаманы жактырабы деп сурасаңыз, анда бир нече адам сүйүктүү телекөрсөтүү учурунда кийинки жарнама Фейсбукта пайда болоорун же кийинки жарнамалык роликти күтө албай тургандыгы жөнүндө секирип кетиши мүмкүн. Мен ал адам менен эч качан жолуккан эмесмин ... Чындыгында, компаниялар жарнамалайт, анткени ал иштейт. Бул инвестиция. Кээде