Инфографика: Google Ads менен чекене өсүштү өстүрүүчү жаңы стратегиялар пайда болууда

Окуу убактысы: 3 мүнөт Google Ads компаниясынын чекене соода тармагынын көрсөткүчтөрү боюнча төртүнчү жылдык изилдөөсүндө, Sidecar электрондук соода сатуучуларына стратегияларын кайрадан карап чыгып, ак мейкиндикти табууну сунуш кылат. Компания изилдөө иштерин 2020-жылдагы критерийлер боюнча отчетунда жарыялаган: Google Ads чекене соода тармагында, Google Ads кызматындагы чекене соода тармагынын иши жөнүндө кеңири изилдөө. Sidecar компаниясынын ачылыштары чекене сатуучулар үчүн 2020-жылга чейин, айрыкча COVID-19 эпидемиясы пайда болгон суюктук чөйрөсүндө каралышы керек болгон негизги сабактарды көрсөтүп турат. 2019 болуп көрбөгөндөй атаандаштык менен өттү,