Аудитория жана Коомчулук: Сиз алардын айырмасын билесизби?

Жума күнү Chickasaw Nation компаниясынын өкүлү Эллисон Алдридж-Саур менен укмуштуудай маектештик жана мен аны угууга үндөйт элем. Эллисон Digital Vision грантынын алкагында кызыктуу долбоордун үстүндө иштеп, Жергиликтүү жамааттардын курулушуна арналган Индейлердин сабактары боюнча сериал жазды. Анын сериясынын экинчи бөлүгүндө, Эллисон Коомчулукка каршы аудиторияны талкуулайт. Бул мага бардык сериалдын эң маанилүү элементтеринин бири катары таасир калтырды. Мен так эмесмин